top of page

Google Reklam

Etkili Reklam Metinleri Oluşturma

Reklam metinlerinin açıklayıcı olması, kullanıcıların ne sunduğunuzu hızlıca anlamalarını sağlar. İkna edici olması ise, onları harekete geçmeye teşvik eder.

 1. Faydaları Vurgulamak: Ürünün veya hizmetin sağladığı faydalar net bir şekilde belirtilmelidir.

 2. Sosyal Kanıt Kullanımı: Kullanıcı yorumları, derecelendirmeler, ödüller gibi sosyal kanıt unsurları eklemek güven oluşturur.

 3. Aciliyet Yaratmak: "Sınırlı Sayıda" veya "Son Gün" gibi ifadelerle aciliyet hissi yaratılabilir.


Anahtar Kelimelerin Etkin Kullanımı

Reklam metinlerinde doğru anahtar kelimelerin kullanılması, doğru kullanıcıların reklama yönlendirilmesini sağlar. Anahtar kelimeler, kullanıcıların arama yaparken kullandığı terimlerle örtüşmelidir.

Mobil Uyumlu Reklamlar

Artan mobil cihaz kullanımı göz önüne alındığında, reklamların mobil cihazlarla uyumlu olması büyük önem taşır. Mobil cihazlar için optimize edilmemiş reklamlar, potansiyel müşteri kaçırılmasına sebep olabilir.

Test ve Analiz

Farklı reklam metinlerinin performansını sürekli olarak test etmek ve analiz etmek, hangi stratejilerin en etkili olduğunu belirlemede yardımcı olur. A/B testleri bu konuda oldukça etkilidir.

 • Performans Takibi: Tıklama oranı (CTR), dönüşüm oranı gibi metrikler takip edilmelidir.

 • Düzenli Optimize: Elde edilen veriler doğrultusunda düzenli olarak reklam metinleri optimize edilmelidir.

Bu strateji ve yöntemler, Google reklam kampanyalarının başarısını artırmaya yardımcı olur ve arama sonuçlarında öne çıkma şansını yükseltir.


Hedef Kitle ve Kapsam Belirleme

Google reklam yönetiminde başarılı olmanın ilk adımı, doğru hedef kitleyi belirlemektir. Hedef kitle, hizmetler veya ürünler için en ilgili ve potansiyel müşterileri tanımlar. Bu belirleme sürecinde aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

Demografik Analiz

Hedef kitlenin demografik yapısını anlamak için bir analiz yapılmalıdır. Bu analizde:

 • Yaş: Reklamların hangi yaş gruplarına hitap edeceği belirlenmelidir.

 • Cinsiyet: Hedef kitlede cinsiyet dağılımının nasıl olduğu incelenmelidir.

 • Gelir Seviyesi: Gelir seviyelerine göre segmente edilmelidir.

 • Eğitim Durumu: Hangi eğitim seviyesindeki kişilere ulaşılacağı belirlenmelidir.

Coğrafi Konum

Hedef kitlenin coğrafi dağılımı, reklamların etkinliğini artırır. Bu bağlamda, hangi bölgelerde yoğun reklam yapılacağı belirlenmelidir.

 • Şehir ve Bölge: Hedef pazarın hangi şehir ve bölgelerde yer aldığı tespit edilmelidir.

 • Dil: Reklamların hangi dillerde hazırlanacağına karar verilmelidir.

Psikografik Analiz

Hedef kitlenin yaşam tarzı ve değerleri analiz edilmelidir. Bu analizde:

 • İlgi Alanları: Hedef kitlenin ilgi alanları belirlenmelidir.

 • Davranış Kalıpları: Satın alma alışkanlıkları ve davranış kalıpları analiz edilmelidir.

 • Değerler: Hedef kitlenin hangi değer ve inançlara sahip olduğu anlaşılmalıdır.

Rakip Analizi

Rekabet ortamında öne çıkabilmek için rakip analizleri yapılmalıdır. Bu süreçte rakiplerin:

 • Anahtar Kelimeleri: Hangi anahtar kelimeleri kullandıkları incelenmelidir.

 • Reklam Stratejileri: Ne tür reklam stratejileri kullandıkları gözlemlenmelidir.

Kapsam Belirleme

Kapsam belirleme, reklam kampanyasının hangi alanları kapsayacağını tanımlar.

 • Ürün veya Hizmet Seçimi: Reklam yapılacak ürün veya hizmetler belirlenmelidir.

 • Bütçe: Kampanya için ayrılacak bütçe planlanmalıdır.

 • Zaman Çizelgesi: Kampanyanın ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği belirlenmelidir.

Hedef kitle ve kapsam belirleme, reklam stratejisinin temelini oluşturur. Bu nedenle, titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir.


Reklam Bütçesi ve Teklif Stratejileri

Google Reklam Yönetimi ile başarılı olmak, efektif bir reklam bütçesi belirlemek ve doğru teklif stratejilerini kullanmakla doğrudan ilişkilidir. Reklam bütçesi, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak miktarda belirlenmelidir ve bu süreç, sürekli izleme ve analiz gerektirir.

Bütçe Belirlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir reklam bütçesi belirlerken şu faktörler dikkate alınmalıdır:

 • Hedef Kitle ve Pazar Büyüklüğü: Reklamların erişeceği kitle büyüklüğü ve pazar koşulları, bütçenin temelini oluşturur.

 • Rakip Analizi: Rakiplerin ne kadar harcadığı ve hangi stratejileri kullandığı analiz edilmelidir.

 • Dönüşüm Oranları: Harcamaların geri dönüş oranlarına göre ayarlanması, bütçenin etkinliğini artırır.

 • Öncelikli Ürün ve Hizmetler: Öne çıkarılmak istenilen ürün ya da hizmetlere göre bütçelendirme yapılmalıdır.

Teklif Stratejileri

Teklif stratejileri, Google Ads'in en verimli şekilde kullanımını sağlar. Uygulanabilecek çeşitli teklif stratejileri mevcuttur:

 1. Manuel Teklif Verme

 • Reklamverenin her tıklama için manuel olarak teklif belirlemesine olanak tanır.

 1. Otomatik Teklif Verme

 • Google'ın algoritmalarını kullanarak maksimum dönüşüm sağlamayı hedefler.

 1. Hedef ROAS (Yatırım Getirisi)

 • Belirli bir getiri oranını elde etmeye yönelik teklifler belirler.

 1. Maksimum Tıklama

 • Belirlenen bütçeyle en fazla tıklama elde etmeye çalışır.

 1. Hedef EBM (Edinme Başına Maliyet)

 • Belirli bir edinme maliyeti hedefi doğrultusunda teklif verir.

 1. Maksimum Dönüşüm

 • Verilen bütçeyle maksimum dönüşüm sağlamayı hedefler.

İzleme ve Optimizasyon

Reklam bütçesi ve teklif stratejilerinin sürekli izlenmesi ve optimize edilmesi, kampanyaların başarılı olmasının anahtar unsurlarındandır. Bunun için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Düzenli Raporlama: Google Ads’in sağladığı raporlama araçlarıyla reklam performansının izlenmesi.

 • A/B Testleri: Farklı stratejilerin performansını görmek için çeşitli testler yapılmalıdır.

 • Analitik Araçlar: Google Analytics ve diğer analitik araçlarla derinlemesine veri analizi.

Bu stratejiler, Google Reklam Yönetimi ile optimum sonuçlara ulaşmayı sağlayacak temel adımlardır.


Reklam Kampanyalarını İzleme ve Optimizasyon

Reklam kampanyalarını izlemek ve optimize etmek, Google Reklam Yönetimi'nin en kritik aşamalarındandır. Bu süreç, kampanyaların performansını artırmak ve hedeflenen sonuçlara ulaşmak için sürekli bir analiz ve iyileştirme gerektirir.

İzleme Süreci

İzleme, kampanyaların mevcut performansına dair veri toplama sürecidir. Bu süreçte dikkate alınması gereken temel metrikler şunlardır:

 • Gösterimler: Bir reklamın kaç kez görüntülendiğini gösterir.

 • Tıklamalar: Reklama kaç kez tıklandığını belirler.

 • Tıklama Başına Maliyet (CPC): Her tıklama için harcanan ortalama maliyeti ifade eder.

 • Dönüşüm Oranı: Tıklamaların hangi oranda istenilen eyleme dönüştüğünü gösterir (satın alma, form doldurma gibi).

 • Reklam Harcama Getirisi (ROAS): Reklam harcamalarından elde edilen geliri ölçer.


Optimizasyon Stratejileri

Kampanyaları izledikten sonra, performans metriklerini iyileştirmek için çeşitli optimizasyon stratejileri kullanılabilir. Bunlar:

Anahtar Kelime Yönetimi

 • Negatif Anahtar Kelimeler: Gereksiz harcamaları önlemek için alakalı olmayan anahtar kelimeleri listeleyin.

 • Anahtar Kelime Teklifleri: Daha yüksek performans gösteren anahtar kelimelere daha fazla bütçe ayırarak teklifler artırılabilir.

Reklam Metni ve Görseller

 • A/B Testleri: Farklı reklam metinleri ve görsellerini karşılaştırarak en etkili kombinasyonu belirleyin.

 • Kalite Puanı: Google'ın reklam metninin ve açılış sayfasının alakalı olup olmadığını değerlendiren puanını artırmaya çalışın.

Demografik ve Coğrafi Hedefleme

 • Yaş, Cinsiyet ve İlgi Alanları: Reklamları, hedef kitlenin demografik bilgilerine göre özelleştirin.

 • Lokasyon Hedefleme: Reklamları belirli coğrafi bölgelerle sınırlayarak daha fazla ilgili kitleye ulaşın.

Performans Raporları ve Analiz

İzleme ve optimizasyona yönelik düzenli performans raporları oluşturulmalıdır. Bu raporlar sayesinde:

 1. Kampanya performansı hakkında ayrıntılı içgörüler elde edilir.

 2. Zayıf performans gösteren alanlar tespit edilir ve gerekli önlemler alınır.

 3. Stratejilerin etkinliği değerlendirilir ve ilerleyen süreçlerde daha bilinçli kararlar alınır.

Veriye dayalı bir yaklaşım, Google Reklam Yönetimi'nde başarılı olmanın anahtarıdır. Sürekli analiz ve optimizasyon, kampanyaların istenilen hedeflere ulaşmasına katkı sağlar.


A/B Testlerinin Gücü ve Uygulama Yöntemleri

A/B testleri, Google reklam yönetiminde kritik bir rol oynar. Bu yöntem, iki farklı versiyonun performansını karşılaştırarak en etkili reklam stratejilerini belirlemeye yardımcı olur. Etkin bir A/B testi süreci için aşağıdaki yöntemler dikkate alınmalıdır:

Hazırlık ve Planlama

 1. Hedef Belirleme: Testlerin amacını net bir şekilde tanımlamak gereklidir. Örneğin, dönüşüm oranlarını artırmak mı, tıklama başına maliyeti düşürmek mi?

 2. Hipotez Geliştirme: Hangi değişikliklerin performansı olumlu yönde etkileyebileceğine dair hipotezler oluşturulmalıdır.

 3. KPI'ların Belirlenmesi: Ölçülecek anahtar performans göstergeleri (KPI) belirlenmelidir.

A/B Testi Yöntemleri

 • Reklam Kopyası Testi: Farklı metin varyasyonları kullanarak en etkili mesajın belirlenmesi sağlanır.

 • Görsel Testler: Çeşitli görsellerin performansı ölçülerek en dikkat çekici olanı seçilir.

 • Hedef Kitle Segmentasyonu: Farklı hedef kitleler üzerinde reklamların performansı gözlemlenir.

Verilerin Analizi

 1. İstatistiksel Anlamlılık: Test sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Bu, sonuçların tesadüfi olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

 2. Sonuçları Yorumlama: Elde edilen sonuçlara göre reklam stratejileri gözden geçirilir ve optimize edilir.

 3. Sürekli Test: A/B testleri, sürekli iyileştirme ve performans artırma amacıyla düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

Uygulama Araçları

 • Google Optimize: Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü analiz özellikleriyle etkili A/B testleri yapma imkanı sunar.

 • Google AdWords A/B Testleri: Reklam performansını gerçek zamanlı olarak takip edebilir ve stratejileri hızlıca değiştirebilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

"Aynı anda çok fazla değişkeni test etmek, sonuçları karışık hale getirebilir. Her testte sadece tek bir değişkeni değerlendirmek, daha net sonuçlar elde etmeyi sağlar."

Son olarak, A/B testleri, pazarlama stratejilerini sürekli olarak geliştirmenin ve optimize etmenin en etkili yollarından biridir. Reklamlar üzerinden elde edilen geri bildirimlere dayalı olarak yapılan iyileştirmeler, bütçe kullanımını en verimli hale getirir ve işletmenin genel performansını artırır.


Performans Analizi ve Raporlama

Google Reklam Yönetimi ile Arama Sonuçlarında Önde Olmanın Yolları arasında performans analizi ve raporlama, başarının anahtarıdır. Reklam kampanyalarının başarısını değerlendirmek ve optimize etmek için sürekli izleme ve analiz gereklidir. Bu bölümde, performans analizi ve raporlamanın çeşitli yönleri tartışılmaktadır.

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar)

Başarılı bir performans analizi süreci, anahtar performans göstergelerinin (KPI'lar) belirlenmesi ile başlar. Önemli KPI'lar şunlardır:

 • Tıklama Oranı (CTR): Reklamınıza tıklayan kullanıcıların yüzdesi.

 • Dönüşüm Oranı: Reklamınızı tıklayan kullanıcıların, istenen eylemi gerçekleştiren yüzdesi.

 • Maliyet-Başına-Tıklama (CPC): Reklamınıza tıklama başına ödenen ortalama maliyet.

 • Reklam Harcamalarının Geri Dönüşü (ROAS): Reklam harcamalarından elde edilen gelir.

Verilerin Toplanması ve İzlenmesi

Google Ads ve Google Analytics gibi araçlar kullanılarak veriler toplanabilir. Bu araçlar, kampanya performansının anlık görüntüsünü sağlar ve uzun vadeli trendleri anlamaya yardımcı olur. Verilerin izlenmesi, hangi reklam stratejilerinin etkili olduğunu ve hangilerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirlemek için kritik öneme sahiptir.

Raporlama Araçları ve Yöntemleri

Detaylı raporlar hazırlamak, performans analizinin önemli bir parçasıdır. Google Ads'in sunduğu raporlama araçları şu şekildedir:

 1. Özelleştirilmiş Raporlar: İhtiyaçlara göre uyarlanabilir.

 2. Otomatik Raporlar: Belirli periyotlarla otomatik olarak oluşturulur.

 3. Görselleştirme Araçları: Grafikler ve tablolar ile verileri anlamayı kolaylaştırır.

Stratejik İyileştirmeler ve Hedefleme

Performans analizine dayalı olarak stratejik iyileştirmeler yapmak, reklamların etkinliğini artırır. Örnek stratejiler:

 • Anahtar Kelime Optimizasyonu: Hedeflenen anahtar kelimeleri gözden geçirme ve gerektiğinde değiştirme.

 • Hedef Kitle Segmentasyonu: Demografik veriler ve kullanıcı davranışlarına göre reklam hedefleme.

 • Budget Allocation (Bütçe Dağılımı): Performansa göre bütçenin yeniden dağıtılması.

Başarıyı artırmak için düzenli analizler ve raporlar, sürekli iyileştirme süreçlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Performans verileri, daha iyi kararlar vermeye ve reklam yatırımlarından maksimum getiriyi sağlamaya yardımcı olur.


Güncel Trendler ve Yenilikler

Google reklam yönetiminde başarılı olmak için, sektördeki güncel trendler ve yeniliklerin takip edilmesi elzemdir. Kullanıcı alışkanlıkları ve teknolojik gelişmeler, reklam tekniklerinin sürekli olarak evrilmesine yol açar. İşte bu trendlere ve yeniliklere ayak uydurabilmek için dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar:

 1. Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka: Google Ads, makine öğrenimi ve yapay zeka (AI) ile optimize edilmiştir. Bu özellikler, reklam performansını artırmak ve hedef kitleye ulaşmak için veri analizi yapar. "Makine öğrenimi, kullanıcı davranışlarını analiz ederek daha kişiselleştirilmiş ve etkili reklam kampanyaları oluşturur."

 2. Video İçerik: Video reklamcılığı, dijital pazarlama stratejilerinde hızla büyüyen bir trenddir. YouTube ve diğer video platformlarında reklam vermek, hedef kitleye görsel ve işitsel olarak ulaşmanın etkili bir yoludur.

 • YouTube TrueView Reklamları

 • Bumper Ads

 • Video Discovery Ads

 1. Alışveriş Reklamları: Google Alışveriş reklamları, ürün bazlı aramalarda öne çıkmak için idealdir. Kullanıcıların görsel olarak ürünleri karşılaştırmasına ve satın almasına olanak tanır.

 • Ürün Listeleme Reklamları (PLA)

 • Dinamik Yeniden Pazarlama

 1. Sesli Arama: Akıllı cihazlardaki sesli asistanların popülaritesinin artmasıyla, sesli arama optimizasyonu önem kazanmıştır. Reklam kampanyalarının, sesli aramaları dikkate alacak şekilde optimize edilmesi gereklidir.

 2. Yerel SEO ve Reklamlar: Yerel işletmeler için, yerel arama sonuçlarında görünürlük esastır. Google My Business ve yerel SEO stratejileri, bu konuda yardımcı olur.

 • Yerel Hizmet Reklamları

 • Google My Business Entegrasyonu

 1. Kapsamlı Müşteri Segmentasyonu: Hedef kitleyi daha iyi anlamak ve segmentlere ayırmak, reklamların etkinliğini artırır.

 • Demografik Segmentasyon

 • Davranışsal Segmentasyon

 1. Gelişmiş Raporlama ve Analiz Araçları: Google Ads’in gelişmiş raporlama ve analiz araçları, kampanyaların etkisini ölçmek ve optimize etmek için kullanılır. Veriye dayalı kararlar almak, reklam harcamalarını daha verimli hale getirir.

Google reklam yönetiminde, trendler ve yeniliklerle sürekli olarak güncel kalmak başarının anahtarıdır. Reklam verenlerin, bu dinamik yapıya uyum sağlaması ve stratejilerini buna göre şekillendirmesi şarttır.


En İyi Uygulamalar ve Öne Çıkan İpuçları

Google Reklam Yönetimi ile arama sonuçlarında öne çıkmak isteyen herkesin dikkat etmesi gereken bazı önemli strateji ve uygulamalar bulunmaktadır. Bu stratejiler, reklam bütçesinden en yüksek getiriyi elde etmeye yardımcı olur.

Anahtar Kelime Seçimi ve Yönetimi

 • Anahtar Kelime Araştırması: Yüksek hacimli, rekabet düzeyi düşük anahtar kelimeler belirlenmelidir.

 • Uzun Kuyruklu Anahtar Kelimeler: Kullanıcı niyetine hitap eden uzun kuyruklu anahtar kelimeler seçilmelidir.

 • Negatif Anahtar Kelimeler: İstenmeyen tıklamaları engellemek için negatif anahtar kelimeler listesi oluşturulmalıdır.

Reklam Metinlerinin Optimizasyonu

 • Etkileyici Başlıklar: Reklam başlıklarında kullanıcıyı cezbeden mesajlar kullanılmalıdır.

 • Açıklayıcı Metinler: Ürün veya hizmet hakkında ayrıntılı ve net bilgiler verilmelidir.

 • CTA (Call to Action): Kullanıcıları harekete geçirecek çağrılar (CTA) eklenmelidir.

Hedefleme ve Yeniden Hedefleme

 • Demografik Hedefleme: Yaş, cinsiyet, ilgi alanları gibi demografik bilgileri kullanarak hedef kitle tanımlanmalıdır.

 • Coğrafi Hedefleme: İlgili bölgelere yönelik reklam kampanyaları oluşturulmalıdır.

 • Yeniden Hedefleme: Daha önce web sitesini ziyaret eden kullanıcıları yeniden hedeflemek için yeniden pazarlama listeleri oluşturulmalıdır.

Performans Takibi ve Analiz

 • Anahtar Performans Göstergeleri (KPI): Reklam kampanyalarının başarısını ölçmek için belirlenen KPI'lar düzenli olarak takip edilmelidir.

 • A/B Testleri: Farklı reklam metinlerini ve tasarımlarını test etmek için A/B testleri yapılmalıdır.

 • Dönüşüm Takibi: Reklam harcamalarının getirisini ölçmek için dönüşüm takip kodları kullanılmalıdır.

Reklam Bütçesi ve Teklif Yönetimi

 • Bütçe Dağılımı: Bütçe, kampanyalar arasında dengeli bir şekilde dağıtılmalıdır.

 • Akıllı Teklif Stratejileri: Google'ın önerdiği akıllı teklif stratejileri ile en iyi performans hedeflenmelidir.

 • Günlük Bütçe Ayarlamaları: Performansa göre günlük bütçeler esnek bir şekilde ayarlanmalıdır.

Not: Google reklam yönetiminde başarı, sürekliliği olan bir analiz ve optimizasyon sürecini gerektirir. Bu nedenle, yukarıdaki uygulamaların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve stratejilerin güncellenmesi önemlidir.

Kullanıcı Deneyimi ve Mobil Uyumluluk

 • Hızlı Yükleme Süresi: Web sitesinin yükleme süresi optimize edilmelidir.

 • Mobil Uyumluluk: Mobil cihazlar için optimize edilmiş bir kullanıcı deneyimi sunulmalıdır.

 • Kullanıcı Yorumları: Kullanıcıların yorumlarına ve geri bildirimlerine önem verilmelidir.

Başarılı Google Reklam yönetimi için yukarıdaki yöntem ve ipuçları titizlikle uygulanmalıdır.


Reklam Yönergeleri ve Politikalara Uyum

Google reklamlarını yönetirken, belirli yönergeler ve politikalar çerçevesinde hareket edilmelidir. Bu bölümde, Google’ın reklam platformları için belirlediği temel politikalar ve bu politikalara uyum sağlamak için dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınacaktır.

Temel Google Reklam Politikaları

Google reklamlarının etkili ve güvenilir olması için, aşağıdaki temel politikalara uyulmalıdır:

 1. İçerik Politikaları

 • Alkol, tütün, kumar ve sağlık ile ilgili ürün ve hizmetler gibi hassas kategoriler için özel içerik politikaları geçerlidir.

 • Yanıltıcı, şiddet içeren veya nefret söylemi barındıran içeriklere izin verilmez.

 1. Zararlı Yazılımlar ve Güvenlik

 • Reklamların barındırdığı web sitelerinde zararlı yazılımlara ve güvenlik açıklarına yer verilmemelidir.

 • Kullanıcının gizliliğini ihlal eden yazılımlar veya casus yazılımlar kesinlikle yasaktır.

 1. Dürüstlük ve Şeffaflık

 • Reklamların içeriğinde yanıltıcı ve yanlış bilgi kullanılmamalıdır.

 • Tıklama tuzakları veya yanıltıcı CTA (Call to Action) butonları kullanılmamalıdır.

Politikalara Uyum Sağlama

Google reklam politikalarına uyum sağlamak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Politikaları Dikkatlice İncelemek Reklamverenlerin, Google’ın güncel politikalarını okuması ve anlaması gereklidir. Bu, potansiyel ihlallerin önlenmesine yardımcı olur.

 • Kalite Kontrol Süreçleri Reklamların yayınlanmadan önce kalite kontrol süreçlerinden geçmesi icap eder. Yoğun içerik kontrolleri, potansiyel uyumsuzlukların tespit edilmesini sağlar.

 • Geri Bildirim Sistemi Google, reklam uyumluluğunu ihlal eden içerikler için geri bildirim mekanizmaları sunar; bu geri bildirimlere dikkat ederek, gerekli düzeltmeleri yapmak gerekir.

 • Düzenli Eğitim ve Güncelleme Reklam verenler ve içerik yönetimi ekipleri, Google’ın reklam yönergeleri ve politikaları hakkında düzenli olarak eğitilmelidir. Sürekli güncellemeler ile değişikliklerden haberdar olunmalıdır.

Önerilen Uygulamalar

 • Anahtar Kelime Stratejileri Anahtar kelimeler, Google reklamlarının etkinliğini artıran unsurlar arasındadır. Anahtar kelime stratejileri geliştirilirken, politikaları ihlal etmeyecek kelimeler seçilmelidir.

 • Reklam Metinleri Reklam metinleri, doğrudan ve kullanıcı dostu olmalıdır. Müşterilere net bilgi veren ve yanıltmayan metinler tercih edilmelidir.

Bu yüzden, Google reklam politikalarına uyum sağlamak sadece yasal açıdan zorunlu değil, aynı zamanda daha etkileşimli ve güvenilir reklamlar oluşturmak için gereklidir.
5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Yazı: Blog2_Post
bottom of page